Smedjebackens kommun, till startsida

Regeländring angående ej nyttjade barnomsorgsplatser

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde
2017-12-12 beslutades att anta ett tillägg till nuvarande regelverk.

Inom förskola och fritidshem har vi problem med att inskrivna barn ej nyttjar sin förskole-/fritidshemsplacering.

Orsaken kan vara att barnet inte kommer till inskolning, uteblir utan att meddela orsak och föräldralediga som inte nyttjar platsen, men vill ha den kvar samt för att underlätta syskons placering på samma förskola. Detta medför att vi inte kan placera andra barn på dessa platser. Av den anledningen görs ett tillägg till nuvarande regelverk. 

”Uppsägning från kommunens sida kan ske om platsen inte har nyttjats under
2 månader. Platsen upphör då omedelbart. Undantag kan göras vid barns semesterledighet eller sjukdom.”

Regeln gäller från och med 2018-01-01

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-12
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...