Smedjebackens kommun, till startsida

Påminnelse om att ansöka om skolskjuts till läsåret 2020-2021

Vårdnadshavare som inte skickat in ansökningar om skolskjutsar för sina barn måste göra det senast 30/4.

Om inte ansökan kommer in kan skolskjuts/skolkort ej beviljas.

 Avståndet mellan hemmet och skolan måste vara följande för att ha rätt till skolskjuts:

F-klass        = 2 km

Åk 1-6         = 3 km

Åk 7-9        = 4 km

Ansökningsblanketten finns i länken här.PDF (pdf, 164.1 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-28
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...