Smedjebackens kommun, till startsida

Nulägesinformation till vårdnadshavare 2020-04-22

Nu är påsklovet till ända och skolan är igång igen, solen skiner och våren är här!

Vi passar på att påminna om att elever som är friska och symtomfria ska gå till skolan. För att inte behöva gå till skolan måste eleven ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Att vara hemma från skolan utan giltigt skäl strider mot lagen om skolplikten. Elever som är hemma under en längre tid kan också få svårt att ta igen missat skolarbete och kan därmed riskera att inte nå kunskapskraven (här kan du läsa mer om detta: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildninglänk till annan webbplats)

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller, vi behöver alla vara uthålliga och hålla i och följa dessa. Smedjebackens kommun följer riktlinjerna så långt det är praktiskt möjligt.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld (hosta, feber, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, muskel/ledvärk, illamående) Stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten minst 20 sekunder
 • Håll avstånd till andra både inom-och utomhus
 • Håll avstånd till andra på allmänna färdmedel
 • Undvik att besöka äldre släktningar
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas, bröllop eller andra tillställningar
 • Håll avstånd till andra på bibliotek. idrottsplatser, badhus, gym och undvik ombyte i allmänna omklädningsrum
 • Res inte om det inte är nödvändigt

Information från Elevhälsan

På grund av långtidssjukskriven medarbetare OCH rådande coronapandemi så kommer skolhälsovården inte hinna med alla tänkta besök och kontroller enligt skolhälsovårdens basprogram detta läsår. Det kan se olika ut på olika skolor vilka besök som hinns med och inte. Enligt rekommendationer och riktlinjer från WHO och Folkhälsomyndigheten så bör fokus vara att alla elever ska få sina vaccinationer i enlighet med det gällande nationellt vaccinationsprogram, det är således där vi lägger mest tid.

Vissa enskilda elever som av olika anledningar behöver träffa skolsköterskan kommer få möjlighet att göra det. Om du som vårdnadshavare anser att det finns särskilda skäl för just ditt barn att få träffa skolsköterskan eller om du har andra funderingar kring detta så är du välkommen att höra av dig.

Känner ditt barn eller du som vårdnadshavare oro eller har funderingar kring

covid-19/coronapandemin så är ni välkommen att höra av er till skolkuratorerna. Kontaktuppgifter till elevhälsan (både skolsköterska och skolkurator) finns på kommunens hemsida alternativt kommunens växel. För barn i förskolan så är det barnhälsovården (BHV/BVC) du kontaktar.

Till föräldrar och andra vuxna

Så pratar du med barn och ungdomar om covid-19/corona

 • Kolla läget, ta dig tid att lyssna. Ta reda på hur mycket barnet vet och hur det känner.
 • Uppmuntra till frågor. Lämna inte barnet ensamt med sina frågor.
 • Håll dig till fakta. Svara sakligt och åldersanpassat på barnets frågor.
 • Behåll lugnet och ge barnet hopp. Många jobbar just nu för att lösa situationen.
 • Överför inte din egen oro. Utgår från vad barnet undrar och behöver.
 • Försök behålla vardagsrutiner. Behåll ditt lugn och prata även om andra saker än viruset.

Länkar om du vill läsa mer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/länk till annan webbplats

https://www.bris.se/länk till annan webbplats

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/bra-att-kanna-till-om-du-ar-orolig-for-corona/länk till annan webbplats

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/sa-pratar-du-med-barn-om-corona/länk till annan webbplats

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronavirusetlänk till annan webbplats

Hälsningar

Ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-22
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...