Smedjebackens kommun, till startsida

INBJUDAN TILL FREDA- för arbete mot våld i nära relationer!

FREDA- består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Det blir tre utbildningsdagar i avseende att fråga om våld, att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våldsutsatthet med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.
Syftet är att ge personal större kunskap för att kunna hantera och upptäcka de människor de möter, om de lever med våld i nära relation. Att ge stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från mångårig erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument.

Du är välkommen att delta på följande datum:
2017-12-04 Grundutbildning, max antal: 200 2
018-01-30
Fördjupningstillfälle 1, max antal: 45
2018-01-31 Fördjupningstillfälle 2 (forts från 1) max antal: 45

För anställda inom Smedjebackens kommun är det kostnadsfritt. Andra kommuner 1200 kr grundutb.+1200 kr fördjupning per person.
Privata företag 3000 kr grundutb. + 3000 kr fördjupning per person

Anmäl ditt deltagande till Carina Persson på IFO 0240-66 03 35 eller carina.persson@smedjebacken.se
Senast anmälningsdag måndag 20 november.

Läs inbjudan i sin helhet här.PDF (pdf, 108.4 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...