Smedjebackens kommun, till startsida

Dags att söka pengar ur fonderna

Ansökan ska vara Familje- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 februari.

Följande fonder finns att söka bidrag ifrån vid Familje- och utbildningsförvaltningen

 

Otto Hedströms stipendiefond

”Belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, förvärv av materiel eller andra saker. ”

Hälsovårdsfond

”Utdelas till elev, lärare eller annan personal som stimulerat till en ökad förståelse bland skolungdomen för betydelsen av den enskilda människans aktiva medverkan till en sund utveckling på hälsovårdens olika områden i en vidare mening inom skolverksamheten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt. ”

Som privatperson skriver man ett personligt brev där man presenterar sig själv och berättar vad man behöver pengarna till.

Om man söker pengar till en skolklass använder man blanketten i den här länken.Word (word, 13.3 kB)

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-28
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...