Smedjebackens kommun, till startsida

Avgiftskontroll inom barnomsorgen

Efter beslut i Familje- och utbildningsnämnden 2017-10-10 kommer Smedjebackens kommun varje år att genomföra en avgiftskontroll av familjer som har eller har haft barnomsorg.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Om kontrollen visar att vårdnadshavare betalat fel barnomsorgsavgift, kommer vi att justera det.

  • Har vårdnadshavare betalat för låg avgift skickas en retroaktiv faktura.
  • Har vårdnadshavare betalat för hög avgift görs en återbetalning.

Vid kontrollen jämförs den inkomst ni angett till kommunen med hushållets taxerade inkomst från Skatteverket.

Under 2018 kontrolleras de barnomsorgsavgifter som betalades 2016

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-21
Webbredaktör: David Wallman