Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ledighet för elever

Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Enligt grundskoleförordningen får mentor bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet mer än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som mentor kan ha beviljat.

Om det finns synnerliga skäl, får Barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet.

Målsman ansöker om ledighet!

Blankett finns att hämta under barn & utbildning, blanketter här till vänster.


Måldokument för Vads skola

Vads skolas personal har genom att bryta ner Läroplanen sammanfattat egna mål att uppnå i varje ämne i år F-3.
Läs mer om måldokument för Vads skola i alla ämnen F-3.PDF (pdf, 168.1 kB)


Likabehandlingsplan för Vads skola

Ledning och personal vill med likabehandlingsplanen tydliggöra att inga former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling accepteras i vår verksamhet.

Likabehandlingsplan 19-20PDF (pdf, 283.5 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-17
Webbredaktör: Anna-Maria Broman