Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Likabehandlingsplan


Likabehandlingsplan 19-20PDF (pdf, 381.8 kB)


Ledighet för elever

Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Enligt grundskoleförordningen får mentor bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet mer än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som mentor kan ha beviljat.

Om det finns synnerliga skäl, får Barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet.

Målsman ansöker om ledighet!

Blankett för ansökan om ledighet för elev hämtar du här.PDF (pdf, 117.2 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-17
Webbredaktör: Anna-Maria Broman