Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Handlingsplaner

Likabehandlingsplan

Hagge skolas arbete för likabehandling utgår från den plan som omfattar hela Familje-  och Utbildningsförvaltningen i Smedjebackens kommun.

Allt arbete i skolan ska vila på läroplanens värdegrund och ledning och personal vill med denna plan tydliggöra att vi inte accepterar några former av diskriminering eller kränkande behandling i vår verksamhet som missgynnar en elev på grund av kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. För Hagge skolas lokala arbete finns följande rutiner för att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp händelser av kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Hagge skola och fritidshem 2020-2021PDF (pdf, 968.8 kB)

Lokal arbetsplan

  •   Normer och värden
  •   Hälsa och livsstil
  •   Förebygga diskriminering och främja likabehandling
  •   Utveckling och lärande
  •   Skolan och omvärlden
  •   Övergång och samverkan
  •   Rektors ansvar
  •   Barn i behov av särskilt stöd
  •   Personalorganisation/arbetsmiljö/kompetenshöjning

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-27
Webbredaktör: Johanna Sneen