Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Förskoleklass

Vad är förskoleklass?
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Hur bedrivs verksamheten?
Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I Smedjebackens kommun bedrivs undervisning vid 6 kommunala skolor. Information och ansökningsblankett skickas ut till samtliga vårdnadshavare i tid för val av förskoleklass.

Förskoleklasser finns på Röda Berga skola, Vinsbo skola, Hagge skola och Vads skola.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Familje- och utbildning
Maria Ronsten
Förvaltningschef

Tfn: 0240-66 02 10
E-post: fou@smedjebacken.se


Information

Hör gärna av dig till förvaltningen om du har frågor rörande förskoleklass.