Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Regler vid sjukdom och ledighet

Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak är förhindrad att komma till skolan, skall vårdnadshavare anmäla detta till skolan.

Bergaskolan 7-9, tel: 0240-66 02 47

OBS! e-posten gäller endast högstadiets elever!

e-post: sjukanmalan.bergaskolan@edu.smedjebacken.se


I de obligatoriska skolformerna är eleverna skyldiga att delta i verksamheten om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om eleven är sjuk eller motsvarande ska skolan informeras om detta. Om eleven behöver vara ledig av andra skäl kan rektorn medge ledighet för s.k. enskilda angelägenheter. En elev kan också vid enstaka tillfällen bli befriad från annars obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Även i sådana fall krävs beslut från rektorn. Om eleven är frånvarande i andra fall är det att betrakta som ogiltig frånvaro.  
(7 kap. 17 - 19 §§ Skollagen)

Vårdnadshavare ansöker om ledighet!

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-16
Webbredaktör: Maria Burvall