Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Handlingsplaner

Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen 6 kap och Diskrimineringslagen 2009. Lagarna gäller alla skolformer som lyder under skollagen. Syftet med lagarna är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Barn- och elevombudet (BEO) övervakar regler om kränkande behandling och Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar Diskrimineringslagen.

Skolor och förskolor ska arbeta aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar för att motverka diskriminering, samt en årlig plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka samt åtgärda kränkande behandling.

På varje skola ska det finnas en grupp som arbetar med att motverka kränkade behandling. (ex. mobbing och rasism)

Bergaskolans trygghetsteam

Anders Varga               Eva Eriksson
Mattias Söderlund

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-31
Webbredaktör: Maria Burvall

Kontakt

Bergaskolan
Jonas Fors
Rektor  
Tfn: 0240-66 02 04           

Tfn växel: 0240-66 00 00
fou@smedjebacken.se