Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Språk & Lärotek

Språkotek logga
Verksamheten vid Språk & Läroteket är till för barn i behov av särskilt stöd som befinner sig i pedagogisk omsorg som dagbarnvårdargrupp, familjedaghem, förskolan, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola

Där finns pedagogiskt material, läromedel och litteratur som ska vara tillgängligt för all personal inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Målet är att barn och elever skall få detta stöd i sin närmiljö samt att förebygga läs- skriv- och matematiksvårigheter.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-18
Webbredaktör: Helene Nyman

KontaktInformationsfolder

Språk- & LärotekPDF (pdf, 425.2 kB)