Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pedagogisk omsorg

Benämningen pedagogisk omsorg införs för verksamhet som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Det innebär att begreppet familjedaghem tas bort ur lagtexten och den verksamheten är en form av pedagogisk omsorg.
 
Kommunen är skyldig att godkänna enskild verksamhet i form av förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 2 kap 3 § skollagen. Kommunens godkännande är en förutsättning för att en enskild huvudman ska ha rätt till bidrag.

Barn- och utbildningsnämnden har upprättat riktlinjer för godkännande av enskild pedagogisk verksamhet enligt 2 kap 13 § Skollagen då kommunen även har tillsynskyldighet för verksamheten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-16
Webbredaktör: Helene Nyman

Kontakt

Barn- och utbildning
Anette Eriksson Dahlgren
Placeringsansvarig

Tfn: 0240-66 02 78
Fax: 0240-763 89
fou@smedjebacken.se

För mer information


kontakta förvaltningen