Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Likabehandlingsplan

Hagge skolas arbete för likabehandling utgår från den plan som omfattar hela Familje-  och Utbildningsförvaltningen i Smedjebackens kommun.

Allt arbete i skolan ska vila på läroplanens värdegrund och ledning och personal vill med denna plan tydliggöra att vi inte accepterar några former av diskriminering eller kränkande behandling i vår verksamhet som missgynnar en elev på grund av kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. För Hagge skolas lokala arbete finns följande rutiner för att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp händelser av kränkande behandling.

Likabehandligsplan för Hagge skola och fritidshemPDF (pdf, 360.3 kB)Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21
Webbredaktör: Johanna Sneen