Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hagge skolas Fritidshem

 

Hagge skolas fritidshem är beläget i byn Hagge och har skogen inpå knuten.

På fritidshemmet tar vi hand om barnen före och efter skoltid samt under lov. Fritidshemmens verksamhet ska komplettera skoldagen och ge barnen tid för lek, enskilt och i grupp. Leken ses som en mycket viktig del i barns utveckling och läroprocess.

Ditt barn får under sin vistelsetid på fritids möjlighet att utveckla olika intressen och förmågor. Vi erbjuder olika aktiviteter och de flesta av våra aktiviteter är frivilliga.

Barnen ges möjlighet att röra sig mycket då vi både har tillgång till idrottshall och bra utemiljö med stor fin skolgård som rymmer fotbollsplan, bandy- och basketplan samt lekredskap i form av gungor, sandytor och klätterställningar. Närheten till skogen och sjön ger oss möjlighet till rikt friluftsliv.

Fritidshemmet består av två grupper som är indelade efter barnens ålder. På Bikupan som håller till i förskoleklassmodulen går Förskoleklassbarnen och år 1 och på Rävlyan i skolbyggnaden går de äldre barnen i år två till fem. På eftermiddagarna är grupperna ibland tillsammans.

Det går i dagsläget 58 barn på Hagge fritidshem.

För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga hos oss och att alla barn får känna sig som en tillgång i kamratgruppen. Vi vill att våra barn ska känna att man vågar vara den man är. Vi vill ha ett klimat där vuxna och barn visar hänsyn och respekt mot varandra och är uppmärksamma på att flickor och pojkar ges lika stort utrymme.

Våra dagliga rutiner

Öppettider: 06.30-17.30.

Frukost: 07.15 Det är viktigt att ditt barn kommer i tid så att alla får en lugn och bra start på dagen.

Mellanmål för år F-1: 13.45

Mellanmål för år 2-5: 14.00

Viktigt att tänka på

Fritidshemmet ska alltid meddelas om barnet är sjuk eller vid annan frånvaro. Använd gärna våran sms-tjänst: 070-220 37 40 eller ring på 0240-660492

Det är viktigt att barnen har extra kläder att byta till om det skulle behövas eftersom vi har många aktiviteter utomhus.

Glöm inte att säga till när du och ditt barn går hem.

Vi önskar er varmt välkomna till vår verksamhet

Personalen på Haggeskola fritidshem


Barnomsorgen reducerad verksamhet

Vid 4 tillfällen under läsåret är det kompetensutveckling för personalen och då krävs det särskild anmälan av barnomsorgsbehov.

Under läsåret 2019-2020 återstår

Måndag 23 september
Måndag 28 oktober
Tisdag 7 januari
Torsdag 30 april

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-04
Webbredaktör: Johanna Sneen

Kontakt

Hagge skolas Fritidshem
Hanna Lindgren
Rektor
Tfn: 0240-66 00 87

Rävlyan
Tfn: 0240-66 04 92

Besöksadress:
Gruvfogdevägen 16, Smedjebacken

Postadress:
777 81 Smedjebacken

E-post: fou@smedjebacken.se

Mer information