Smedjebackens kommun, till startsida

 

Hagge förskola

Hagge förskola

Hagge förskola är belägen i byn Hagge och har skogen inpå knuten.

Förskolan har plats för 36 barn i åldrarna 1-5 år och består av två avdelningar, Solrosen och Nyckelpigan.

I anslutning till förskolan finns fritidshem och skola.

På Hagge förskola vill vi att utforskande och lärande ska gå hand i hand. Vistelsen på förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig och ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus och har ett särskilt intresse av genusfrågor. Vi skapar en trygg miljö som är föränderlig och utgår från varje barns behov och utveckling.

Barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag på förskolan.

Vi delar in barnen efter ålder i olika aktiviteter och anpassar efter barnens kunskaper och behov. De äldsta barnen får mer förberedelse inför förskoleklass och de har en egen Mulleverksamhet, Bamsegympa och samlingar inriktade mot kunskapsmålen.

Förskolan har en utomhusmiljö som inspirerar till att arbeta med naturvetenskap och teknik. Hagge förskola prioriterar utelek och är oftast ute två gånger per dag, förmiddag och eftermiddag. På gården finns bra förutsättningar och möjligheter för olika typer av grovmotoriska lekar som tränar kroppskontroll som cykling, springa, hoppa, gunga, gräva, klättra och på vintern kojbygge och pulkaåkning.

Tillsammans med barnen utforskar vi naturen året runt både på gården och i skogen.

Reducerad verksamhet

För att bereda vår personal inom barnomsorgen möjlighet till en gemensam kompetensutveckling och fortbildning, kommer barnomsorgen, enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden (§ 29/2006), att ha reducerad verksamhet fyra dagar per läsår.

Under läsåret 2018-2019 återstår

Måndag 20 majSidan senast uppdaterad: 2019-06-18
Webbredaktör: Eva Vinkvist

Kontakt

Hagge förskola

Hanna Lindgren
Rektor
Tfn: 0240-66 00 87

fou@smedjebacken.se

Solrosen
Tfn: 0240-66 04 96

Nyckelpigan
Tfn: 0240- 66 04 98

Besöksadress:
Gruvfogdevägen 16, Ludvika

Postadress:
777 81 Smedjebacken

Kontaktpolitiker: Gertrud Jernberg-Zernig

Aktuell information