Familjestöd

Alla familjer kan i perioder uppleva behov av stöd och hjälp för att hantera svårigheter av olika slag.

Till familjestödet kan du/ni vända er om:

  • Ni upplever svårigheter i er relation till  barnet
   • Ni har svårigheter gällande gränssättning, regler och/eller rutiner
    • Ni har svårt att hantera konflikter som uppstår i hemmet mellan barnen och/eller mellan barn och förälder
     • Ni som föräldrar har svårt att hitta ett  gemensamt förhållningssätt gentemot barnet

     På familjestödet arbetar två utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete samt vidareutbildning i intensiv familjeterapi (IFT).

     Familjestödet erbjuder fem träffar/samtal. Vid fortsatt behov av stöd får man vända sig till socialtjänsten med en ansökan om familjestöd.

     Kontakten med familjestödet är kostnadsfri och det råder sekretess.

     Kontakt

     Sofia Faghén

     Familjebehandlare

     0240-66 02 52


     Eva Gustavsson

     Familjebehandlare

     0240-66 05 18

     Sidan senast uppdaterad: