Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vattensituationen 2017 – hur är läget i Smedjebacken?

Med anledning av förra årets låga grundvattennivåer som medförde vattenbrist på många platser i landet kanske du funderar på hur det ser ut med tillgången för dricksvatten i år? I Smedjebacken och Ludvikas kommuner är det just nu inte någon brist på kommunalt vatten. Däremot kan du som har egen brunn eller som ingår i en vattenledningsförening få brist på vatten om sommaren blir torr.

Det gemensamma bolaget WessmanBarken Vatten & Återvinning (WBAB) håller ständig koll på grundvattennivåerna, bevakar utvecklingen och eventuella förändringar. I nuläget är det inte några problem med tillgången på det kommunala dricksvattnet i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Det därför inte aktuellt med exempelvis bevattningsförbud.Samtidigt uppmanas alla att vara sparsamma med vårt vatten, då minskar risken för eventuella begränsningar senare.

Hushåll med egen brunn kan få problem med vattenförsörjningen

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som ansvarar för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att det har en godkänd kvalitet.

Vet man att brunnen tidigare har sinat under torra perioder bör man förbereda sig lite extra, till exempel med vattendunkar och ha koll på vattennivån, men du behöver också vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.

Tips på vad du kan göra

  • Om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • Borra eller gräv en djupare brunn
  • Undersök om du kan ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp. Kontakta WessmanBarken Vatten & Återvinning (WBAB) på e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 00.

Exempel på tillfälliga lösningar

  • Köp eller hyr en vattentank eller ett större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fyll på genom att köpa vatten.
  • Anlita ett företag som kan fylla på brunnen med nytt vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat. Det finns en viss risk att vattnet i brunnen kommer att bli grumligt eftersom vattnet egentligen ska rinna till genom marken eller sprickor i berget och inte komma uppifrån, en annan risk är att vattnet läcker ut ur brunnen igen.
  • Fyll på vatten hos dina grannar, om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet.
  • Det arbetas nu i båda kommunerna med att kartlägga möjliga tappningsställen.

Låga grundvattennivåer och risk för vattenbrist på flera platser i Sverige

På många håll i landet är nivåerna för grundvattnet mycket lägre än normalt även i år. Det betyder att risken är stor för att det kommer att bli ännu en sommar med vattenbrist på många platser runt om i Sverige. Grundvatten bildas normalt under vinterhalvåret, när vegetationen inte tar upp den nederbörd som faller och avdunstningen är låg.

Den senaste vintern har haft små nederbördsmängder, vilket har gjort att grundvattennivåerna inte har kunnat återhämta sig och naturens vattenmagasin inte har fyllts på.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-28
Webbredaktör: Evamari Anestedt