Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Utegym vid Herosfältet

Nu blir det verklighet, ett efterlängtat utegym vid Herosfältet intill Prästabadet kommer att finnas på plats under sommaren. Gymmet kommer att vara tillgänglighetsanpassat och med ett 15-tal olika stationer för träning.

Idèskiss för utegym

Smedjebackens fotbollsklubb (SFK) har ansökt blivit beviljade 576 000 kronor av Allmänna arvsfonden för att bygga ett utegym vid Herosfältet ut mot udden intill fotbollsplan och Prästabadet. Tillsammans med kommunen kommer man nu att bygga utegymmet där kommunen står för markarbete till en kostnad av ca 190 000 kr. Preliminärt kan leverantören påbörja montering av gymmet i början av juni som kommer att bestå av ett 15-tal stationer, som är i naturmaterial och beräknas stå klart för användning till semestern.

Planerat tillsammans

SFK har stått för ansökan till allmänna arvsfonden eftersom de är den största föreningen i området men har tillsammans med de aktiva föreningarna (handboll, bandy, volleyboll, hockey) i området träffats regelbundet och planerat gymmet. Föreningarna har sett ett behov att komplettera sin fysträning med ett utegym som de kan nyttja vår och höst samt när det är milda vintrar, utan att behöva konkurrera med halltiderna som oftast är fullbelagda under höst-vinter-vår. De kan då använda stationerna till bland annat sin intervallträning, jogga ett varv och köra stationerna i gymmet. Ett bra komplement till övrig träning.

Tillgängligt

Att utegymmet ska vara tillgängligt för alla har varit en viktig aspekt när man tänkt plats och utformning av gymmet.

Spontanidrott

Många kommuninvånare nyttjar idag promenadstråket för sin dagliga promenad eller joggingtur som går förbi Heros.  Ett utegym som är tillgängligt med bra placering är ett utmärkt tillfälle att uppmuntra till spontan träning.

Planer för Söderbärke

Det finns även planer på att bygga ett utegym i Söderbärke och kontakt har tagits med Söderbärke Giof för att sätta igång processen och kunna lämna in en ansökan.

Idéskiss över utegymmet vid Herosfältet

Idéskiss över utegymmet vid Herosfältet

Bild över området för utegymmet vid Herosfältet

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-08
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Lars Andersson
Tfn: 0240-66 01 11