Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Skärpta lokala råd i Smedjebackens kommun

Som en följd av de skärpta lokala råden i Dalarna och de nya nationella råden kring Coronapandemin vidtar Smedjebackens kommun flertalet åtgärder. Detta för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa oss alla att göra rätt och följa råden.

Smedjebackens bibliotek

 • Begränsat antal besökare samtidigt i biblioteket och besökstiden begränsas till 15 minuter.
 • Klassbesöken på skolbiblioteken begränsas till 8 besökare per tillfälle.
 • Bokningsbara studieplatser öppna för studenter.
 • Antalet sittplatser begränsas.
 • Besök vid bibliotekets datorer begränsas till 15 minuter.
 • Biblioteken erbjuder en utbyggd ”Boken kommer-service” där personalen
  plockar ihop böcker, tidskrifter och annan media för hemkörning (riskgrupper) eller utlämning vid entrén.
 • Lånetiden för media förlängs och förseningsavgifter tas bort i händelse av sjukdom.

Sporthallar, gym

 • Sporthallarna stängs för allmänheten.
 • Gymmet Barken Arena stängs. Har du årskort, halvårskort eller klippkort finns möjlighet att förlänga giltighetstiden efter kontakt med Fritidsavdelningen.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Ombyte sker hemma och föräldrar lämnar och hämtar utomhus.
 • Undantag görs för elitidrottare som tar kontakt med Fritidsavdelningen för speciella överenskommelser. Idrottslektioner med koppling till våra skolor kommer att fortsatt genomföras i våra lokaler.

Ishall

 • Allmänhetens åkning ställs in.

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar

 • Ungdomsgårdarna håller öppet för max 8 personer som i övrigt håller sig till råden. Tidsbegränsning kan ske.
 • Fritidsbanken har verksamhet och man erbjuder lån av utrustning över disk.

Mötes- och konferenslokaler samt Konsthall

 • Ingen verksamhet på Meken

Politiska sammanträden

 • Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Omsorgen

 • All omsorgspersonal ska använda munskydd eller visir vid allt kroppsnära arbete (1,5meter eller närmare).
 • Om ni väljer att göra besök så förordas att detta sker på samma sätt som i somras – träffas med plexiglaset emellan er.

Besöka kommunen

Kommunhuset fortsätter att hålla öppet men däremot begränsas antalet personer som får vistas i entrén till max 4 personer. Har man ett ärende där man ”bara” ska lämna en blankett, brev m.m. kan brevinkastet användas. Medborgarkontoret med språkhjälp tar emot bokade besök.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-26
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Stefan Bosbach
Samhällsbyggnadschef
0240-660151
stefan.bosbach@smedjebacken.se