Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Sammanfattning av enkätsvar från Tankar om åldrandet-2020

Här följer en sammanfattning av de svar som inkommit i omsorgens enkätundersökning ”Tankar om åldrandet 2020”.

Av de 1461 enkäter som skickats ut till medborgare 75+ i ordinärt boende, har ca 45% svarat och skickat tillbaka.
Våra frågor om hälsa, visar att 93% upplever sin hälsa som god eller ganska god. Många visar sig vara mycket aktiva men närmare hälften verkar ändå vilja ha mer aktiviteter för att förbättra sin hälsa.

Det som efterfrågades mest var promenader, gång- och balansträning samt utflykter i naturen. Bristande hälsa och dåliga kommunikationer gjorde att övriga 7% hade svårt att vara med på aktiviteter.

Vår fråga om social gemenskap och ensamhet uppger 90% att de upplever sig ha en bra social gemenskap och endast 11% upplever ensamhet. Här är det avstånd till släkt och vänner, nedsatt hälsa och ork samt kommunikationer som påverkar negativt.

Nästa fråga om de upplever meningsfullhet i livet så har 93% svarat ja. Även här är det hälsa och ork som är negativt samt vänner och meningsfull sysselsättning som svaras av de övriga 7%.
Vid fråga om personerna tillhörde en förening eller önskade vara med i någon så var 62% redan medlemmar och endast 10% kunde tänka sig bli medlem i någon då många redan ansåg sig ha fullt upp med annat.

När det gäller samhälle och teknik så visar det sig att 53% av kvinnorna och 65% av männen använder sig av dator. Mobilen används till 89% av kvinnor och 94% av män. Det är här i denna fråga som vi kan se en större skillnad mellan män och kvinnor.
Kan det bero på att män oftast jobbat med teknik och har lättare att förstå användandet eller kan det vara så att många som svarat använder sig av en Ipad men som inte ansett det vara en dator, svårt att säga. Många anser sig ha behov av ytterligare kunskap då tekniken ändrar sig fort.
I dagens samhälle pratas det mycket om digitalt utanförskap, särskilt för de äldre, och här finns det något som vi alla kan jobba med framöver för att minska detta utanförskap.

I den sista frågan kunde man framföra vad man ville och där fick vi 142 personer att lägga fram sina åsikter. Här är det främst kommunikationer som framkommer. Kommunen är stor och för de som bor utanför tätorten är det svårt att kunna ta sig till affärer samt hälsovården. Vad gäller hälsovården så efterlystes en ”närmare och mer tillgänglig sjukvård” samt mer fokus på förebyggande insatser. Mer service, bättre vägar och fiberuppkoppling var bl. a. önskemål som framkom.
Många verkar vara nöjda med att bo i Smedjebacken och positiva till livet men vårens pandemi har lagt en viss skugga över allas liv. Vi kan ändå se att medborgarna ser ljust på tillvaron. En fundering finns ändå med i denna sammanställning, hur ser det ut för de övriga 810 som inte svarat, hade det gett en annan bild då?

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-19
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Solveig Bodare
Hälsofrämjare:
0240-66 03 86