Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Översvämningsproblem i samband med höga flöden

På grund av avsmältningen har eller riskerar flera fastighetsägare översvämningsproblem samt att vattendrag och diken flödar över eller förväntas flöda över vägbanor.

Träd som är översvämmade i Hagge

Enligt prognoser och möjligheter för avtappning kommer sjön Barken att fortsätta stiga med ungefär 7 cm/dygn några dagar framöver. Se över båtar och bryggor så att de är ordentligt förankrade. Gå helst inte för nära mjuka sjö- och åkanter som kan ge vika. Det är lätt hänt att hamna i det kalla
vattnet! Undvik också, om möjligt, att köra på vattensjuka vägar. Tipsa gärna Trafikverket om akuta vägskador på 0771-921921 (öppet dygnet runt).

Sandsäckar att låna

Du som har stort behov av att hålla vattnet borta kan låna sandsäckar. Dessa hämtas vid räddningstjänsten i Smedjebacken fredag 20/4 fram till kl. 16.00 och på söndag den 22/4 kl. 9.00-10.00. Knacka på vid brandstationens kontorsdel där du lämnar dina kontaktuppgifter och får hämta säckarna. Tänk på att hanteringen av sandsäckar är ett mycket tungt arbete!

Sand att fylla säckarna med finns att hämta på majbraseområdet, Frejgatan. Du behöver ta med en egen spade samt något att knyta ihop säckarna med.

Klass 2-varning

SMHI har utfärdat klass 2-varning för området - mycket höga flöden. Kulmen väntas nås i slutet av helgen. Varningen omfattar mindre oreglerade vattendrag.

Tips på förberedelser

Vid en översvämning blir viktiga samhällsresurser extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

  • Följ väderleksrapporten och håll koll på vattennivån
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Diskutera med dina grannar om tidigare erfarenheter av vårflöden, fråga kommunen eller titta på översvämningskartor på länsstyrelsens eller kommunens webbplatser Länsstyrelsen Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.
  • Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
Sidan senast uppdaterad: 2018-04-25
Webbredaktör: Evamari Anestedt