Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Markprover tas i Uddparken

Sweco har fått i uppdrag att ta markprover i Uddparken efter att spån har hittats. Prover tas för att se om dessa innehåller giftiga halter av dioxin. Ett 15-tal provgropar har grävts upp där man nu tar prover och för att se om man hittar rester av spån på flera platser.

Provtagningen görs upp uppdrag av Ovako. Att man kan hitta spån i marken beror på att tidigare låg det ett sågverk i Uddparken.

 Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Tekniska kontoret
Erik Blomqust
Skogs- och parkchef
Tfn: 0240-66 05 03