Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Extrainsatt röjsågsutbildning med fokus på kvinnor

Under året har Smedjebackens kommuns satsning med att utbilda medlemmar från byalag och föreningar i röjsågsanvändning blivit en succé. Under onsdagen (31/10) hölls en extra utbildning med fokus på kvinnor.

Maria Keohane & Linda Lehto

I maj genomfördes projektet ”Öppna landskap i byarnas” första etapp. Ett 70-tal anmälde sig och 45 av dom genomförde slutligen utbildningen. Under tidiga hösten genomfördes del två där ytterligare 40 personer fick ta del av utbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda deltagarna i att på ett säkert sätt bidra till öppna upp landskapet runt våra byar, idrottsanläggningar och vandringsleder.

Efter avslutade utbildningar kunde man konstatera att majoriteten av deltagarna varit män. Det ledde till denna extrainsatta utbildningsdag avsedd för kvinnor. 8 kvinnor från byalag, samfälligheter och föreningar valde att nappa på erbjudandet.

Personal från Alfta skogstekniska fanns på plats i Smedjebacken och höll i utbildningen där förmiddagen bestod av teori, och eftermiddagen av praktik där Uvbergsbackens sly fick sig en omgång a kursdetlagarnas röjsågar.

Maria Keohane från Storsands vägförening var en av deltagarna och var jätteglad över möjligheten som givits;
–Detta är ett fantastiskt intitiativ! Att vi tillsammans får vara med och bidra till att hålla öppet och framkomligt i vår kommun är jättebra. Vi ska vara stolta över sådana här saker i Smedjebacken, avslutar Maria.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-08
Webbredaktör: David Wallman

Mer information

Siw Östlund
Fritidschef
Tfn: 0240-66 04 00