Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

3 juli införs en ny funktion - Tjänsteman i beredskap (TiB)

Från och med 3 juli inrättar kommunen en beredskapsfunktion i form av en tjänsteman i beredskap(TiB). Det innebär att oavsett tid på dygnet ska kommunen ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär. Funktionen kommer att hanteras av räddningschef i beredskap som finns i räddningstjänsten.

Smedjebackens kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, t ex. extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Beredskap för att hantera allavliga händelser och kriser

Från och med måndag 3 juli 2017 inrättar kommunen en beredskapsfunktion i form av en Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Kommunens TiB-funktion kommer att hanteras av Räddningschef i beredskap (RCB) som ligger under räddningstjänsten och delas mellan Smedjebackens och Ludvikas kommuner.  Huvuduppgiften för en TiB är att upprätthålla en beredskap för att effektivt hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

Tjänsteman i beredskap (TiB) har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och när så behövs förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för verksamheten som berörs av händelsen.

Vad gör Tjänsteman i beredskap?

Tjänsteman i beredskap (TiB) tar hand om sådana frågor som inte kan vänta till nästa dag. Kontorstid hanteras händelser av mindre allvarlig karaktär av den egna organisationen. TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via egna organisationen.  

Exempel på frågor som TiB tar hand om är sådant som:

  • Bränder och skador på kommunala byggnader
  • Längre avbrott på el och vatten
  • Olyckor där kommunens personal är drabbad
  • Våld och hot mot kommunens personal och förtroendevalda
  • Allvarliga händelser som påverkar kommunens infrastruktur

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-08
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Lars Andersson
Säkerhetschef
Tfn: 0240-66 01 11